Εργοστάσιο XinHang


Το εργοστάσιό μας καλύπτει έκταση 33.500 τετραγωνικών μέτρων, με καθαρό περιβάλλον και όμορφη διάταξη. Διαθέτουμε αρκετά μεγάλου μεγέθους, μεσαίου μεγέθους εργαστήρια και QA και ερευνητικό κέντρο με προηγμένο εξοπλισμό. Workshop equipment